Dnia 14 maja 1865 roku przy kościele Najświętszej Maryi Panny w Tinchebray, biskup Charles Frederic ROUSSELET, ordynariusz z Sees, osobiście podpisał dokument kanonicznej erekcji Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci. Zanim do tego doszło, gorącymi czcicielami Matki Boskiej Bolesnej przy tym sanktuarium byli: o. Charles Auguste Duguey, założyciel Ojców Najświętszej Maryi Panny oraz jego współpracownicy, o. Tillier i o. Giroux. Oni też przygotowali grunt do powstania tego Stowarzyszenia.

A oto protokół z kanonicznej erekcji Stowarzyszenia:
W Tinchebray, dnia 14 maja 1865 r. nastąpiła kanoniczna erekcja Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci pod tytułem i wezwaniem Jezusa Umierającego na Krzyżu i Najświętszej Maryi Panny Uczestniczącej w Jego Boleściach.
Stowarzyszenie Dobrej Śmierci czci w szczególny sposób Współcierpienia Najświętszej Dziewicy, której święto obchodzimy w piątek Tygodnia Męki Pańskiej oraz w trzecią niedzielę września jako święto Matki Boskiej od Siedmiu Boleści. Stowarzyszenie czci także w szczególny sposób i uznaje za specjalnego patrona po Najświętszej Dziewicy, Świętego Józefa, Ojca żywiciela Słowa Wcielonego i Dziewiczego Małżonka Najświętszej Dziewicy Maryi, wzywanego w Kościele jako wzór Dobrej Śmierci.

Cel Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma na celu nauczyć dobrego umierania i uzyskania łaski dobrej śmierci tak dla siebie jak i dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Środki:
1. Stałe, czułe i dziecięce nabożeństwo do Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa i Boleści Jego Najświętszej Matki.
2. Wspólna modlitwa stowarzyszonych.
3. Szczególne praktyki pobożne, przez które zdobywa się wiedzę o dobrej śmierci.

Historia Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci przy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Czarnkowie.
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jako grupa parafialna, przy parafii pw. św. Marii Magdaleny, zawiązało się w 1994r. Grupa liczy około 250 członków, z których 115 zaktualizowało swoją przynależność, przez złożenie oświadczenia i uczestniczy aktywnie w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych tj. Mszy Św. i różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Pierwotnie spotkania odbywały się w każdy ostatni piątek miesiąca, obecnie w każdy ostatni wtorek.

Najstarszym członkiem Stowarzyszenia była śp. Antonina Markiewiczowi, żona prof. Józefa Markiewicza, która wstąpiła do Stowarzyszenia 9.11.1982r. w Bąblinie, wprowadzona przez o. Piotra Żelichowskiego. Nie będąc zelatorką propagowała zasady Apostolstwa Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Od r. 1983 popularyzacją tego Stowarzyszenia modlitewnego zajmowała się s. Brygida Służebniczka Najśw. Maryi Panny. W styczniu 1988r. świadectwa zelatorów otrzymali: śp. Walerian Kurzawa i Jego siostra śp. Seweryna Pompałowa – wprowadzeni przez śp. o. Antoniego Zimnego MSF. W r.1992 zostali mianowani zelatorami: pp. Teresa Kulkowa, Teresa Markowiakowa, Stefan Kałka i Zygmunt Ciszak. W 2006r., z uwagi na stan zdrowia, wycofali się z obowiązków zelatorów: pp. Teresa Markowiakowa i Zygmunt Ciszak. 30.01.1998r. zmarła zelatorka Seweryna Pompałowa, a 29.03.2002r. Walerian Kurzawa. Grupę zelatorów uzupełniła Dorota Nowińska (10.06.2002r.) a w 2006r. pp. Urszula Nowak, Irena Olejniczak i Halina Pasternak.

Z inicjatywy zelatora śp. Waleriana Kurzawy odbywa się od 1996r. w Dzień Zaduszny procesja różańcowa na cmentarzu komunalnym, w intencji tam spoczywających, w tym roku będzie to już czternasta. Początkowo liczyła kilkudziesięciu uczestników, głównie członków Apostolstwa i ich rodzin, dziś gromadzi setki dorosłych i dzieci. On też w celu propagowania misji Apostolstwa, zainicjował wyjazdy grupy czarnkowskiej ADS do wspólnot parafialnych w obrębie dekanatu, i tak powstała grupa ADS w Lubaszu i Kruszewie.

W 2002r.odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Apostolstwa, którego dokonał zaproszony z Górki Klasztornej śp. ks. Krzysztof Pasieka MSF; od tego momentu 15 września, święto Matki Bożej Bolesnej jest świętem patronalnym, uroczyście obchodzonym każdego roku, a poprzedzanym „Dniem Skupienia”.  Dni Skupienia przeżywaliśmy już w: Bąblinie, Lipianach, Górce Klasztornej, Trzciance i u siebie. Te, które odbywały się na miejscu poświęcone były analizie listu apostolskiego Ojca Św. Jana Pawła II „Salvifici doloris” i zagadnieniu cierpienia w Starym i Nowym Testamencie. W 2005r. gościliśmy na Dniu Skupienia,15 września, Ojca Dyrektora Stowarzyszenia, ks. Antoniego Żebrowskiego MSF.
Wśród członków Apostolstwa rozprowadzany jest kwartalnik p.t. ”Nadzieja i Życie” biuletyn informacyjny Stowarzyszenia w liczbie 40 egz. I raz w roku kalendarz Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Członkowie Apostolstwa uczestniczą we Mszy Św. pogrzebowej swoich członków, prowadzą modlitwę różańcową – różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej. We Mszy Św. uczestniczy również poczet sztandarowy.

Od 2006r. zainicjowaliśmy uczestnictwo członków Stowarzyszenia we Mszach Św. z okazji jubileuszów małżeńskich (od złotych godów),i tak uczestniczyliśmy już w jubileuszach: pp. T.J.Kulków, H.H Kurkiewiczów, M.M Nowaków, K.A Magdziarzów, Z.E Magdziarzów, J.B Misterskich, A.T Błochów.

14 września 2007r. w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, na rozwidleniu dróg Piła-Poznań, został poświęcony przez ks. Kanonika Stanisława Tomalika przydrożny metalowy krzyż, który ufundowało Apostolstwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, w miejsce zmurszałego drewnianego krzyża.

Apostolstwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci uczestniczy również w pielgrzymkach, i tak: do kościoła Miłosierdzia Bożego w Poznaniu 15.04.2005r, do Wielenia Zaobrzańskiego 03.07.2005r. na koronację Matki Bożej Wieleńskiej, Ucieczki Grzeszników, do Sadowia-Golgoty w 2008r.

Członkowie Stowarzyszenia, wspierają też misje, wysyłając znaczki do Pieniężna, do referatu misyjnego księży Werbistów. Prowadzona jest również kronika ważnych wydarzeń w życiu Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

Intencja Żywego Różańca na lipiec:

Módlmy się w int. wypoczywających na wakacjach o bliskość z Bogiem oraz za pielgrzymów Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie